Skip to main content

W erze rozbudowanego marketingu rynku świadczącego usługi, o uwagę klienta walczy się niczym zawodowy bokser. Odwrotnie do zasad fair-play panujących na ringu, w materii konsumpcjonizmu każdy chwyt jest dozwolony. Na przeciw oczekiwaniom promocyjnym wychodzi nowatorski projekt- filmy korporacyjne. Służą one kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Poprzez wzbudzanie emocji oraz budowanie świadomości u odbiorcy, filmy korporacyjne starają się ukazać przyjazną atmosferę w pracy, uwypuklić mechanizm funkcjonowania firmy oraz jej sukcesy.
Tego rodzaju filmy wykorzystywane są przede wszystkim do autopromocji na targach i spotkaniach biznesowych, a także w sieci internetowej. Warto zauważyć, że wcale nie muszą być nakierowane na zewnętrzny przekaz (celem jest dotarcie do klientów) – coraz częściej instytucja ta ma na celu oddziaływanie wewnętrzne (mają na celu zespolenie pracowników, wzbudzenie w nich poczucia jedności przedsiębiorstwa oraz wskazanie jakie cele i idee mu przyświecają).
Zważywszy na fakt, iż filmy korporacyjne mają różne zastosowanie, warto uwzględnić w procesie tworzenia kilka istotnych dla odbioru elementów: historię przedsiębiorstwa (w tym doświadczenie, nagrody), ideologię, którą kieruje się firma oraz realizowaną ofertę usługową.
Filmy korporacyjne tworzone są w sposób indywidualno-konkretny. Niezbędne jest wskazanie głównego celu produkcji, pola eksploatacji, strategii działania i promocji, aż w końcu dobranie ekipy filmowej, która zrealizuje projekt. Proces tworzenia, jak wskazują na to wymienione wyżej kluczowe aspekty, jest zawiły. Przeanalizujmy każdy z elementów składających się na tryb kreowania tej formy reklamy.
Cel promocyjny ustalany jest wspólnie ze zleceniodawcą, przy uwzględnieniu, że spot musi przyciągnąć swoim niebanalnym konspektem docelową grupę odbiorców, od której to zależy zastosowany środek promocyjny. Niczym nowym nie jest założenie, że innymi względami przy wyborze danej usługi kieruje się nastolatek, a osoba w średnim wieku.
Kolejny krok to wskazanie najważniejszych cech wyróżniających firmę na tle konkurencji. Niezbędne na tym etapie jest odpowiedzenie na pytanie jakich efektów oczekujemy.
Ostatnim decyzyjnym krokiem jest ustalenie dotyczące emocji- jakie mają wyeksponować, uwypuklić, podkreślić.
Po sporządzeniu generalnego planu działania, nadchodzi etap opracowywania scenariuszu oraz szczegółowych parametrów takich jak długość filmu, tempo, rodzaj użytego sprzętu, harmonogram zdjęć, obsada aktorska. Filmy korporacyjne są tworzone w sposób zbliżony do produkcji filmów innego typu, tzw. następuje tutaj wizualizacja zawartości scenariusza. Wizualizacja może być całkowita lub częściowa, ukryta lub jawna. Ten szczególny proces kinematograficzny kończy okres postprodukcji. To na tym etapie uwzględniany jest montaż, napisy/lektor, kolorystyka, oprawa muzyczna i udźwiękowienie itd. Efekt finalny jest syntezą wspólnych działań ekipy, obsady oraz zleceniodawcy.
Reasumując, filmy korporacyjne, będące wciąż rzadkością na rynku marketingowym, stanowią nietuzinkową formę promocji, której zasięg odbioru jest większy w porównaniu do zwykłych reklam. Cechuje je niezwykła efektywność oraz skuteczność.